PLAN PODZIAŁU

Plan podziału z zachowaniem proporcji

Załącznik 1.                    Załącznik 5.

Załącznik 2.                   Załącznik 6.

Załącznik 3.                   Załącznik 7.

Załącznik 4.                   Załącznik 8.