Więcej niż pudełko

Obraz polskiego rynku opakowań jest obecnie kształtowany przez rosnące wymagania rynku e-commerce. Jednym z nich jest potrzeba traktowania opakowania nie tylko jako narzędzie logistyczne, ale także nośnik kreacji, np. informacji reklamowych. Więcej o sile marketingu zamkniętego w opakowaniu opowiadamy w najnowszym wydaniu magazynu
Forbes Polska